2351402347 Πλατεία Ελευθερίας 11, Κατερίνη koumpridouorthodontics@gmail.com
Ελένη Κουμπρίδου

DDS, Dipl. Ortho

 
Διπλώματα - Άδειες
Σεπτέμβριος 2016 Dipl.Ortho., Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ορθοδοντική, Βαυαρία, Γερμανία
 
Δεκέμβριος 2011 Άδεια ασκήσεως οδοντιατρικού επαγγέλματος, Γερμανία
 
Σεπτέμβριος 2010 Άδεια ασκήσεως οδοντιατρικού επαγγέλματος, Ελλάδα
 
Ιούλιος 2010 DDS, Πτυχίο Οδοντιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα